Plise Efekti

Plise Efekti

Plise, ısı ve bıçak ile kumaş katlama işlemidir. Plise efektinin sabitlenmesi ve bozulmasını engellemek için kumaşın cinsine bağlı olarak farklı gramajlarda plise kağıtları kullanılır. Plise de katlama eni sık ya da geniş olacak şekilde yapılabilir. Pliseye olan talep artışının sonucu olarak farklı plise türleri de geliştirilmiştir, kalıplı ve yaylı plise makinesi gibi. Kalıplı ve yaylı plise makinesi, telli plise makinesi olarak da bilinmektedir. Makine parkurumuzdaki kalıplı yaylı plise makinelerinde farklı desenlerde desen kalıpları ve üzerinde onlarca yay yatakları bulunmaktadır. Yay yataklarına yerleştirilen gergin yaylar kumaş makineden geçerken kumaşı ısı ile büzmekte ve kalıbın üzerindeki desenden de faydalanarak klasik katlama pliseden oldukça farklı ve yenilikçi plise desenleri elde etmenizi sağlamaktadır. Yay sayısına göre farklı desenler elde edilmektedir, yay sayısı arttıkça daha sık bir desen elde edilir. Klasik düz plisede olduğu gibi plise efektinin sabitlenmesi ve bozulmasını engellemek için kumaşın altında ve üstünde kumaşın cinsine bağlı olarak farklı gramajlarda plise kağıdı kullanılmak zorundadır.

Mevcut yaylı ve bıçaklı plise makinelerimizle ile top kumaşlarınıza her türlü plise işleminizi tesislerimizde uygulamaktayız. Plise sıklığına ve plise genişliğine ise müşterilerimiz kendileri karar vermektedir.